IFS

Els objectius bàsics de la International Food Standard (IFS) son:

-Establir una norma comú amb un sistema d'evaluació uniforme.

-Treballar amb els organismes de certificació acreditats i ben qualificats i auditors autoritzats.

-Garantir la comparabilitat i la transparència en tota la cadena de suministrament.

-Reduir costos i temps tant pels proveïdors com pels minoristes.

BRC

Els objectius bàsics de la British Retail Consortium (BRC) són:

-Assegurar el cumpliment de les obligacions legals.

-Protecció del consumidor oferint-li un producte innocu i de qualitat.

-Proveïr d'una base comú per les evaluacions i auditories a proveïdors. -Disminuir els costos de producció.

-Reduir la inflació dels preus i dels aliments.

JUNTA ISLÀMICA

Promou el desenvolupament d'un islam universalista que uneixi els valors espirituals amb la modernitat, l'humanisme i les millors fites de la democràcia per afavorir l'integració i la convivència entre col·lectius de diferents orígens culturals a través de l'assessorament, l'educació i pràctiques de mediació intercultural.