TAPES
Porc

Gamma pel lliure servei.  D’un sol producte o combinació de dos o tres de diferents.
Embotit curat, pernil, olives o formatge, llescats i presentats en diversitat d’envasos en atmosfera protectora.