TRAÇABILITAT

Un modern sistema de traçabilitat garanteix que els controls de qualitat sobre les carns i la resta d’ingredients del producte, així com els paràmetres del procés productiu, estan perfectament identificats en els corresponents lots de fabricació.

El seguiment dels lots que intervenen a la fabricació d’un producte es realitza mitjançà un sistema de codis intern gestionat pel programa informàtic de planificació de recursos (ERP).